fbpx

Atisnet

Dnevni meni je aplikacija kreirana sa ciljem da krajnjim korisnicima omogući poručinave I prikazivanje dnevnog menija od restorana u njihovoj blizini.